Salı
Kar Yağışlı
-6°C | -1°C
Çarşamba
Kar Yağışlı
-3°C | 0°C
Perşembe
Kar Yağışlı
-2°C | 0°C

Gelir Uzman Yardımcılığı Atamalarına İlişkin Duyuru.

Gelir Uzman Yardımcılığı Atamalarına İlişkin Duyuru.

14 Mayıs 2017 Tarihinde Yazılı, 18 Eylül –06 Ekim 2017 Tarihleri arasında Sözlü bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan ve Asil Listede Yer Alan Adaylara İlişkin Duyuru. 

14 Mayıs 2017 tarihinde yazılı, 18 Eylül –06 Ekim 2017 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve Defterdarlığımıza ataması uygun görülen ve aşağıda asil listede yer alan adaylardan isimleri belirtilenlerin anılan göreve atanabilmeleri için istenen belgelerin eksiksiz tamamlanarak en geç 01.12.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Defterdarlığımız Personel Müdürlüğüne(Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. Şırnak Hükümet Konağı Kat:3) adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise hem eski hem yeni nüfus cüzdanının aslı ve üçer adet fotokopisi getirilecektir.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği,

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge getirilecektir.)

- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği, 

3- Fotoğraf;

-Son üç ay içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.) 

4- Askerlik Beyanı(Erkek adaylar için);

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

5-Adli sicil Belgesi;

- Adli Sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı, 

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) 

- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

- Formun alt kısmındaki bölüm Defterdarlığımızca onaylanacaktır. 

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise formdaki eksik kalan bilgiler eski nüfus cüzdanından bakılarak doldurulacaktır.

7- Mal bildirimi formu 

-Mal bildirim formu, ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

8- Başka kurumda çalışma;

-Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge

NOT: 

- 6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları http://www.pergen.gov.tr formlar bölümünden temin edilebilir.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir. 

- Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

İrtibat No;

Tel:0486 216 1527-182

Fax:216 1531

E-mail:permd73@maliye.gov.tr


Copyrigt © 2017 Şırnak Defterdarlığı